Toiminta

Vuorijärven metsästysseura on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä, riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa. Metsästysseuran jäsenellä on oikeus metsästää ja tehdä riistanhoitoa niillä alueilla, joihin metsästysseuralla on metsästysoikeus. Metsästysseuralla on vuosittain kaksi kokousta. Talvikokouksessa käsitellään talous- ja toiminta-asiat ja valitaan seuran hallitus. Kesäkokouksessa päätetään metsästysjärjestelyistä, kuten saaliskiintiöistä.